huisregels

 • Voor dit evenement is een geldig legitimatie bewijs verplicht
 • Onder de 18 jaar geen toegang
 • Onder de 18 jaar geen alcoholhoudende dranken
 • Bij binnenkomst kunt u worden gefouilleerd
 • Het is verboden mee te nemen naar de evenement locatie:
  • professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie
  • (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, Glaswerk, Blik, Plastic flessen, Spuitbussen, vuurwerk,(vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie
 • Bedreigingen mishandeling intimidatie agressie discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementen locatie.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, Materiele of immateriële schade aan bezoekers en/of eigendommen.
 • In situaties waar de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.